BLACK SILHOUETTE

blacksil3.jpg

 Nový 100 W monoblok pracující do 40 W ve třídě A. Opět důsledná audiofilská konstrukce z 2 mm Fe plechu s odděleným prostorem pro napájecí transformátory, s vyhlazovacími kondenzátory 2 x 100 000 mikrofarad. Použit je opět pasový rozvod napájecích napětí na výkonové tranzistory, důsledná pomocná filtrace svitkovými kondenzátory fy VISHAY.

blacksil1.jpg

blacksil2.jpg

Měření THD+N na zesilovači Black Silhouette

Změří se THD+N gen 1 V  a spektrum samotného velmi přesného generátoru vestavěného v analyzátoru pro velikost výstupního napětí nejprve 1 V.

  1.  Změří se THD+N nam a spektrum výstupního napětí z testovaného firemního zesilovače ( Black Silhouette ) pro stejnou velikost napětí tj. 1  V
  2. Odečte se THD+N gen 1 V  samotného generátoru od změřené hodnoty THD+N nam po průchodu testovaným zesilovačem
  3. Získá se skutečná hodnota zkreslení THD+N skut způsobená testovaným zesilovačem

Z naměřených a vypočtených hodnot je vidět, že zkreslení způsobené zesilovačem pro výstupní napětí 1 V (tj. výkon 0.25 W / 4 Ω) je necelé dvě desetitisíciny procenta. V praxi je to při průměrně citlivých reprosoustavách „normální“ poslechová hlasitost

namhod1.JPG

namhod2.JPG

Stejnou metodou se změří a vypočte THD+N skut pro výstupní napětí generátoru a po průchodu zesilovačem Black Silhouette 4 V. Výstupní napětí 4 V (tj. výkon 4 W / 4 Ω) je (opět při průměrně citlivých reprosoustavách) již dosti značná poslechová hlasitost.

namhod3.jpg

namhod4.JPG

Zkreslení stouplo o pouhých šest stotisícin procenta

Další měření je provedeno pro výstupní napětí ze zesilovače Black Silhouette = 7 V (hranice měřitelnosti analyzátoru) tj. pro výstupní výkon 12,25 W nebo  50 W v můstku.

To v praxi představuje již velmi hlasitou poslechovou úroveň, spíše jde o krátkodobé špičky hudebního signálu. Pro měřený zesilovač je k dosažení tohoto výkonu potřebné budicí napětí generátoru 700 mV.

namhod5.JPG

namhod6.JPG

Z naměřených hodnot pro různé výkony lze vidět, že pro „normální“ i „vyšší“ hladiny hlasitosti se velikost harmonického zkreslení způsobená testovaným firemním zesilovačem pohybuje kolem dvou tisícin procenta.

Také je z porovnání spekter samotného generátoru a měření po průchodu zesilovačem vidět, že zesilovač jen zesiluje harmonické, které jsou obsaženy v signálu z generátoru a žádné další nepřidává. Bližší informace viz Technické parametry zesilovačů HIFI & ART.

BACK