model FBA 001 

100 W monoblok, pracující do výkonu 50 W ve třídě A, s rozměry 57 x 36 x 18 cm a hmotností 40 kg.

Pro dokonalé vyhlazení napájecího napětí potřebné pro zesilovače třídy A (z důvodu velkých klidových proudů řádově jednotky ampér) používá vyhlazovací kondenzátory 1,2 Faradu. Tyto kondenzátory jsou dokonalými zásobárnami energie potřebné pro kvalitní reprodukci zvláště basů a přechodových dějů jako údery do bubnu apod. Tyto tak zvané kapacitory mají extrémně  nízký vnitřní odpor a ani při odběru proudu desítek ampér na nich nevznikne úbytek napětí. Je to tedy, jak se říká, velmi tvrdý zdroj napájecího napětí.

Dokonalému využití uvedených vlastností napomáhá i nekompromisní audiofilská konstrukce zesilovače. Svorky vyhlazovacích kondenzátorů jsou připojeny přímo na masivní sběrnice vedoucí na kolektory výkonových tranzistorů.

Aby byl zaručen extrémně nízký vnitřní odpor zesilovače, jsou masivní výstupní svorky připojeny prostřednictvím plných masivních sloupků přímo na desku plošného spoje na výstup výkonových obvodů.

Výkonový zesilovač je plně symetrický, buzený přes symetrické vstupy z řídícího zesilovače firmy Mc Intosh.

Symetrie se vztahuje i na napájecí zdroj v přední části zesilovače. Pod mohutnými stínícími kryty (3 mm silné železo) jsou veškeré napájecí obvody včetně transformátorů, stabilizátorů a jisticích prvků. Vlevo je umístěn kompletní zdroj kladných napětí, vpravo zdroj záporných napětí. Konstrukce zdroje není vzhledem k požadavku na co nejmenší vnitřní a přechodové odpory  na plošném spoji, protože ani sebetlustší plošný spoj nenahradí měděný drát o průměru 1 (i více) mm. Zdrojová část obsahuje i velmi kvalitní blokovací svitkové kondenzátory fy WISHAY jak v napájení výkonových, tak napěťových obvodů.

Přívod síťového napětí je zespodu zesilovače z důvodu vyloučení vlivu rušivých časově proměnných magnetických polí, vznikajících tekoucími velkými proudy v síťovém přívodu ( i ve stavu bez signálu).

Monoblok je určen do vícekanálová sestavy (6 kusů těchto zesilovačů) a bude spínán podle požadavků posluchače na jen dvoukanálový (biampingový), nebo vícekanálový provoz.

Highendovému vzhledu zesilovače napomáhá i znak ve formě královského erbu, mohutnost zesilovače zdůrazňují mohutné bočnice z vzácného masivního dřeva. 

Náročný Pražský zákazník již vlastní jeden firemní zesilovač (silver monster) 

BACK