model FBA 007

 

            Minimalisticky řešený stereofonní zesilovač 2 x 100 W pracující do výkonu 2 x 50 W ve třídě A.

Rozměry zesilovače 48 cm (šířka) x 30 cm (výška) x 45 cm (hloubka) a hmotnost 60 kg

Zesilovač obsahuje dva  transformátory 520 VA, a dva vyhlazovací kondenzátory 470 000 mikrofaradů.

Je vybaven funkcí automatického přepínače vstupů (viz Technický popis zesilovačů HIFI&ART)

Pohled zezadu ukazuje „rozvodnu“ napájecích napětí z pasových vodičů 2 x 20 mm.

Jako regulátor hlasitosti je použit řadič z přesných a nízkošumových odporů

na švýcarské mechanice s pozlacenými kontakty.

Celá audiofilská konstrukce i design je zcela podřízena bezchybné funkci přístroje.

Silové střídavé obvody, pojistky a usměrňovače jsou z důvodu velkých proudů (až 10 A)

a vyzařování rušivých elektromagnetických polí v přední části pod kryty transformátorů.

Zde jsou umístěny i veškeré zdroje stabilizovaných napětí a jisticí obvody.

Elektronika aktivního zpracování audiosignálu jak napěťové tak výkonové úrovně je v zadní části zesilovače.

Vodiče vedoucí aktivní signál pak mohou být velmi krátké a i tak jsou v napěťové části propojeny

stříbrnými „KIMBER CABLES“.

Jsou vidět I jediné dva pružně uložené ( z důvodu možné náchylnosti na mechanické rezonance)

vysoce jakostní vazební kondenzátory  

Zesilovač umožňuje jak stereofonní dvoukanálový provoz, tak i čtyřkanálový provoz pro biampingové zapojení reprosoustav.

Vypnutí zesilovače je provedeno nejosvědčenějším způsobem vytvořeným našimi předky a to

regulátorem hlasitosti jeho otočením do levé krajní polohy.

Vypínač tvořený výkonovým mikrospínačem průmyslové jakosti a spínaný excentrem na hřídeli

regulátoru je umístěn hned za předním panelem v části výkonových zdrojů.

Zvláště při použití 26 pólového řadiče, kdy stejně jedna poloha se obvykle vynechává, je toto řešení velmi výhodné.

Vypnutí zesilovače i jeho zapnutí se děje při nastavené nulové hlasitosti a je tak automaticky

zabráněno případným slyšitelným přechodovým jevům při zapnutí a vypnutí.

Zesilovač je vybaven i funkcí regulace osvětlení měřicích přístrojů zespodu v přední části.

Technické parametry viz "TECHNICKÉ PARAMETRY ZESILOVAČŮ HIFI & ART"  

BACK