GOLD WAVE ELLITE

gwe01.jpg

gwe_s_ popisem.JPG

gwe03.jpg

gwe_detail.jpg

Gold Wave Ellite - zesilovač připomínající designem a kombinací vzácného masivního dřeva a zlatého eloxu perfektní hudební nástroj

Jmenovitý výstupní výkon do zatěžovací impedance 4 W je 100 W, do 40 W pracuje ve třídě A

Kmitočtová charakteristika pro regulátor hlasitosti v poloze - 20 dB ( tj. pro střední nejčastěji používanou polohu ) je  6 Hz -120 kHz pro pokles - 3 dB

Odstup (lineárně, vztaženo k jmenovitému výkonu ) je větší než 110 dB

Přeslechy mezi kanály pro frekvence v rozsahu 22 Hz až 22 kHz větší než 110 dB

Vstupní impedance je 47 kW

Rozměry ( š x h x v ) jsou 98 x 36 x 15 cm

Hmotnost je 48 kg

Činitel harmonického zkreslení je 0.00012 % pro výkon 1 W a 1 kHz.

Činitel harmonického zkreslení je 0.00023 % pro výkon 16 W a 1 kHz.

Činitel harmonického zkreslení je 0.00406 % pro výkon 50 W a 1 kHz.

( viz naměřené hodnoty  )

Zesilovač má ryze audiofilskou konstrukci, kde je vše podřízeno kvalitě zpracovávaného audiosignálu. Použity jsou co nejkratší spoje vedoucí vstupní i výstupní aktivní signál, propojení napěťových signálových cest je provedeno stříbrnými Kimber cables, rozvod napájecích napětí je pasovými vodiči 2 x 20 mm, použity jsou dva napájecí transformátory 2  x  320 VA.

Veškerá elektronika aktivního zpracování audiosignálu je na zadní straně a je tak izolována 10 cm silnými chladiči od části zdrojů, které mohou vyzařovat rušivá napětí.

Vzhledem k extrémním požadavkům na filtraci napájecích napětí plynoucích z funkce zesilovače ve třídě A a dokonalé reprodukce basů jsou filtrační kapacity vysoce kvalitní (extrémně nízký vnitřní odpor) s kapacitou  2 x 1 200 000 µF ( 2 x 1,2 FARADU).

Pro aktivní zpracování signálu jsou použity elektronické obvody stejného typu jako ve špičkových zesilovačích např. Mark Levinson  No38 a regulátor hlasitosti potenciometr ALPS.

Zvukově je zesilovač nejpodobnější zesilovačům pracujícím ve třídě A fy ACCUPHASE A50 nebo A30 nebo i velmi dobrým elektronkovým zesilovačům.

Velice čistý a barevný zvuk vytvářející nejen velmi dobrou lokalizaci nástrojů vlevo-vpravo, ale také lokalizaci předozadní, do prostoru. I bez surroundu je tak poslech velmi plastický a prostorový.

gwe_nemo.jpg

Dva nejlepší firemní zesilovače Gold Wave Ellite a Nemo v roce 2007

Fotografie s vysokým rozlišením

 

Měření THD+N na firemním zesilovači Gold Wave Ellite

 (prováděna srovnávací metodou).

1. Změří se THD+N gen 1 V  a spektrum samotného velmi přesného generátoru vestavěného v analyzátoru pro velikost výstupního napětí nejprve 1 V.

 2. Změří se THD+N nam a spektrum výstupního napětí z testovaného firemního zesilovače (Gold Wave Ellite) pro stejnou velikost napětí tj. 1  V

3. Odečte se THD+N gen 1 V  samotného generátoru od změřené hodnoty THD+N nam po průchodu testovaným zesilovačem

4. Získá se skutečná hodnota zkreslení THD+N skut způsobená testovaným zesilovačem

namhod1.JPG

Z naměřených a vypočtených hodnot je vidět, že zkreslení způsobené zesilovačem pro výstupní napětí 1 V (tj. výkon 1 W pro zesilovač Gold Wave Ellite který pracuje v můstkovém zapojení) je desetitisícina procenta. V praxi je to při průměrně citlivých reprosoustavách „normální“ poslechová hlasitost.

Stejnou metodou se změří a vypočte THD+N skut pro výstupní napětí generátoru a po průchodu zesilovačem 4 V. Výstupní napětí 4 V (tj. výkon 16 W / 4 Ω) je (opět při průměrně citlivých reprosoustavách) již dosti značná poslechová hlasitost.

namhod2.JPG

Další měření je provedeno pro výstupní napětí ze zesilovače 7 V (hranice měřitelnosti analyzátoru) tj. pro výstupní výkon 50 W.

To v praxi představuje již velmi hlasitou poslechovou úroveň, spíše jde o krátkodobé špičky hudebního signálu.

namhod3.JPG

Z naměřených hodnot pro různé výkony lze vidět, že pro „normální“ hladiny hlasitosti se velikost harmonického zkreslení způsobená testovaným firemním zesilovačem pohybuje kolem tisíciny procenta, i pro vyšší hladiny hlasitosti nepřekročí pět tisícin procenta.

 

Na dalších obrázcích je porovnání naměřených hodnot THD a spekter firemního zesilovače Gold Wave Ellite se zesilovači  Mark Levinson No432 a Krell FPB 400 cx pro přibližně stejné měřicí podmínky  (16 W Gold Wave Ellite a 15 W ML a Krell, 1 kHz).

namhod4.JPG

Za srovnání stojí i zobrazené hodnoty odstupu signál šum a brum pro všechny zesilovače

namhod5.JPG

  BACK