model GIGANT

 studie zesilovače 2 x 70 W ve třídě A ( 2 x 140 W s přechodem do AB )

s předpokládanými rozměry 50 x 42 x 40 cm

Porovnání s největším zesilovačem třídy A fy ACCUPHASE A 65 ( ten je ale hlubší )

Designu i konstrukci zesilovače je věnována velká péče, žádný stavební prvek není samoúčelný.

I použití dřevěných bočnic na panelu sloužících jako madla má své opodstatnění

protože tepelně izolují kovovou část panelu spojenou s kostrou

přístroje která bývá za chodu ( jak je u zesilovačů třídy A obvyklé ) dosti teplá.

Tepelně je izolován i bubnový regulátor hlasitosti s digitálním zobrazením nastavené hodnoty

Dva příklady podobně řešených zesilovačů s dřevěnými bočnicemi

    

BACK