GOLDEN NOTE

Ve stadiu dokončování je zesilovač na přání zákazníka trochu ve stylu „RETRO“. Opět kombinace dřevěné masivní bočnice které jsou v harmonickém dvousouladu se zlatým eloxem a kontrastují s kvalitním nerezem na ovládacích prvcích.

Parametry: 2 x 40 W z toho 2 x 20 W ve třídě A. Potenciometr ALPS, vyhlazovací kondenzátory 2 x 49 000 mikrofaradů, pasový rozvod napájecích napětí, napájecí transformátor 520 VA.

BACK