MACHINE No3

Zesilovač HI-FI MACHINE No 3 pracuje v čisté třídě A,  výstupní výkon je 2 x 40 W do 4 ohmů.

 Je to  vlastně zesilovač o výkonu 2 x 200 W, ale pracující ve zvláštním režimu.

Pro výstupní výkon 40 W do zatěžovací impedance 4 W je v čisté třídě A potřebná hodnota klidového proudu  

.

    Volíme-li  s rezervou hodnotu 2.5 A / kanál bude hodnota klidového proudu pro oba kanály 5 A a ve stavu bez signálu je nutné ze zesilovače odvést ztrátový výkon větší než 300 W.

Odtud tedy plynou mnohem tvrdší požadavky na chladiče i napájecí zdroj než u běžného zesilovače pracujícího ve třídě AB, u kterého odběr ze zdroje stoupá s odebíraným výkonem (ovšem za cenu vzniku přechodového zkreslení) i zvláštní požadavky na celkovou konstrukci zesilovačů, v kterých je skryta značně zvýšená cena těchto zařízení.

BACK