MINIRAMESSE

miniramesse1.jpg

Možné řešení zesilovače 2 x 30 W do 20W ve třídě A.

Výkonové elektronické obvody jsou ve „věžích“ po obou stranách zesilovače, opticky přiznaný transformátor 320 VA a vyhlazovací kondenzátory 2 x 47 000 mikrofarad.

miniramesse2.jpg

BACK