NEMO

     

Tříkanálový zesilovač 3 x 40 W s rozměry 74 x 48 x 15 cm, jehož dva stereofonní kanály pracují v čisté třídě A. Zesilovač připomíná nějaký perfektní stroj z ponorky kapitána Nema.

Tomuto dojmu napomáhají kulaté analogové ampérmetry indikující nastavenou hodnotu klidového proudu v kladné i záporné větvi napájecího napětí, „levitující“ regulátor hlasitosti i znak ve tvaru ponorkových dveří. Digitální modré voltmetry kontrolují správné kladné i záporné napájecí napětí. 

BACK