RAMESSE

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

 

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

 

  Největší model fy HIFI& ART RAMESSE byl po třech letech vývojových a realizačních prací konečně oživen.

Na dále uvedených obrázcích je konečně jeho definitivní podoba, která se v průběhu stavby neustále měnila, jak je možné vidět v další části popisu HISTORY OF RAMESSE

 Konstrukčně je zesilovač opět řešen se všemi opticky přiznanými konstrukčními prvky vytvořenými z perfektních profilů americké firmy NIELSEN se zlatě a černě broušeným povrchem, na přání zákazníka (Martin Pytlík, majitel RAMESSE - recenze) doplněné žulovým obložením.

 Ve spodní části je napájecí zdroj s 1 000 W transformátorem, vyhlazovacími elektrolytickými kondenzátory 2 x 100 000 µF té nejvyšší  (computer grade) kvality pro výkonový obvod, 192 000 µF úhrnné vyhlazovací kapacity pro napájení nevýkonové části zesilovače, stabilizátory apod.

 V horní, opticky i konstrukčně oddělené části, jsou umístěny všechny obvody napěťového zpracování signálu, včetně vstupních konektorů a regulátoru hlasitosti.

 V obou věžích po stranách zesilovače jsou pak chladiče a obvody výkonového zpracování signálu.

 Obvodově je zesilovač řešen opět důsledně symetricky, ihned ze vstupními konektory je nesymetrický signál převeden na symetrický a vtéto podobě zpracováván až po výstupní svorky.

    Předpokládané technické parametry se podařilo beze zbytku splnit, výkon ve třídě A do 2 x 70 Wattů, s plynulým přechodem do třídy AB pak 2 x 150 W / 4 Ω. Příkon při tomto režimu činí více než 400 W bez signálu.

Zesilovač vzhledem k vysokému příkonu umožňuje provoz v "úsporném" režimu, kde jeho výkon ve třídě A je 2x 35 W a spotřeba klesne na polovinu.

Rovněž další technické parametry jako celkové harmonické zkreslení, odezvy na skokové změny vstupního signálu a frekvenční charakteristika jsou stejné jako u ostatních modelů viz "technické parametry".(zde odkaz)

Na dalších obrázcích ze stavby jsou vidět některé konstrukční detaily, jako pasový rozvod napájecích napětí až na kolektory výkonových tranzistorů pozlacenými pasy 2x 20 mm od vyhlazovacích kondenzátorů 2 x 100 000 μF té nejvyšší kvalitativní třídy.

Na přání zákazníka byl přívod napájecího napětí do zesilovače proveden "Levinsonovskou"  přívodkou (používá ji fy Mark Levinson u svých nejlepších modelů).

HISTORY OF RAMESSE - Galerie vývoje

BACK