SILVER MONSTER 1

Na uvedených obrázcích je opět jeden z “velkých” zesilovačů pracující do výkonu 2 x 50 W ve třídě A a do výkonu 2 x 120 W přechází do třídy AB.

Je v provedení DUAL-MONO a opět důsledně symetrickém zapojení. Ihned po vstupu do zesilovače je nesymetrický signál převeden na symetrický a dále zpracováván v této formě až po výstupní svorky.

 Napájecí zdroj tvoří dva pružně uchycené 450 VA toroidní transformátory, celková vyhlazovací kapacita výkonové části je 264 000 μF. Zesilovač má 16 výkonových tranzistorů, jako regulátor hlasitosti je použit řadič osazený “kosmickými” odpory Vishay. Vstupní i výstupní svorky od firmy WBT ukazují nekompromisnost řešení jak konstrukčního, tak obvodového.

 Konstrukce z 10 mm silného broušeného Al zaručuje odolnost vůči jakýmkoliv mechanickým negativním vlivům a napomáhá rovnoměrnému odvodu tepelné energie.

 Klidová spotřeba 320 W bez signálu je tedy stejná jako např. u zesilovače ACCUPHASE A50 a i další parametry jako harmonické zkreslení, frekvenční rozsah, odstupy rušivých napětí i jmenovitý výkon, charakter zvuku a nakonec rozměry i hmotnost jsou podobné.

Na spodním obrázku je pohled dovnitř zesilovače, z kterého je patrné důsledné oddělení napěťové, výkonové a napájecí části.

 Rozvod napájecího napětí k výkonovým tranzistorům je proveden pozlacenými měděnými pasy 3 x 15 mm, přívody k výstupním svorkám z mnohažílového stříbrného vodiče velkého průřezu.

BACK