SILVER HEAT

Realiozovaný zesilovač 2x30W ve třídě A,  2x40W s přechodem do AB. Zesilovač má vestavěn v levé opticky i kontrukčně oddělené části přenoskový zesilovač.

BACK